بستنبرنامه نویسی و توسعه نرم افزار[2263]

3
ایجاد CPG در ۳PAR Management Console
Console مقالات فارسی
4
دانلود کتاب آموزشی نرم افزار مایا
مهندسی نرم افزار کتاب/جزوه فارسی
5
HPE 3PAR StoreServ Management Console چیست؟
Console مقالات فارسی
6
طراحی گزارش
C#.Net نکات فارسی
7
تابع
C#.Net نکات فارسی
8
مقدار برگشتی از یک تابع
C#.Net نکات فارسی

بستنشبکه و زیرساخت[3794]

3
Windows 10 Version 1709
مسائل عمومی شبکه/Microsoft نرم افزار فارسی
5
معرفی سه ابزار کاربردی در Microsoft Sysinternals
MCSE/Active directory/Microsoft مقالات فارسی
7
آموزش نصب Solarwinds نسخه ۱۲
مانیتورینگ مقالات فارسی
8
How to Reset ESXi Root Password using VMware Host Profile
VMware مقالات انگلیسی
9
Solarwinds Kiwi Syslog Server 9.6.2
مسائل عمومی شبکه/مانیتورینگ/SNMP نرم افزار فارسی
10
How to Install Site Recovery Manager 6.5 (VMware SRM 6.5)
VMware مقالات انگلیسی

بستنامنیت اطلاعات و ارتباطات[879]

بستندروس رشته کامپیوتر[1005]

1
Windows 10 Version 1709
سیستم عامل نرم افزار فارسی