بستنبرنامه نویسی و توسعه نرم افزار[2217]

بستنشبکه و زیرساخت[3493]

2
nProbe 7.5.170507 – آنالیز ترافیک شبکه
مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی
4
شناسه امنیتی SIDs چیست؟
IDS مقالات فارسی
5
VMware NSX for vSphere 6.3.2
VMware/NSX مقالات فارسی
6
نکاتی در مورد طراحی دسکتاپ Horizon View
VMware/Horizon View/Horizon مقالات فارسی
7
VMware vCenter Server 6.5.0e
VMware نرم افزار فارسی
10
تفاوت Routing و Switching
Switch/Cisco/مسائل عمومی شبکه نکات فارسی

بستنامنیت اطلاعات و ارتباطات[847]

بستنبانک های اطلاعاتی[393]