بستنمنابع آموزشی برتر[2216]

3
Lynda Revit 2018: Essential Training for MEP (Metric)
Lynda مقالات انگلیسی
4
Lynda Revit 2018: Essential Training for Structure
Lynda مقالات انگلیسی
7
Lynda VMware vSphere: Troubleshoot a Deployment
Lynda ویدئو انگلیسی
10
Lynda VMware vSphere: Advanced Networking
Lynda ویدئو انگلیسی

بستنبرنامه نویسی و توسعه نرم افزار[2260]

1
دانلود کتاب آموزشی نرم افزار مایا
مهندسی نرم افزار کتاب/جزوه فارسی
2
HPE 3PAR StoreServ Management Console چیست؟
Console مقالات فارسی
3
طراحی گزارش
C#.Net نکات فارسی
4
تابع
C#.Net نکات فارسی
5
مقدار برگشتی از یک تابع
C#.Net نکات فارسی

بستنشبکه و زیرساخت[3708]

2
دنیای Vlan ها - قسمت هفتم
Switch/Cisco/مسائل عمومی شبکه مقالات فارسی
3
How to Create VMware Guest Customization Specification
VMware مقالات انگلیسی
5
آموزش برنامه Hyper-V Performance Monitor
Hyper-V/مانیتورینگ مقالات فارسی
8
Alt-N MDaemon 17.0.2
مسائل عمومی شبکه/Mail server نرم افزار فارسی
9
Pluralsight Cisco Edge Network Design for CCDA DESGN (200-310)
Cisco/CCDA/مسائل عمومی شبکه ویدئو انگلیسی
10
How to Copy Sysprep Files to vCenter Server Appliance
VMware مقالات انگلیسی